Venäjän Federaation luonnonvara- ja ympäristöministeriö.

Kivatsun luonnonpuiston toiminta

Kivatsun luonnonpuiston tavoitteet:

* suojella luontoalueita, jotta säilytetään niiden biodiversiteetti ja ylläpidetään suojeltuja luontokokonaisuuksia ja -kohteita niiden luonnonmukaisessa tilassa;

* järjestää ja toteuttaa tutkimustyötä, muun muassa kirjoittaa Luonnon aikakirjaa;

* panostaa ympäristökasvatukseen;

* auttaa tutkijoiden ja ympäristönsuojelijoiden kouluttamisessa;

* toteuttaa ekologista seurantaa.

 

Luonnonpuiston suojelu

Valtiollinen luonnonpuisto on luonnonsuojelualueista eniten suojeltu. Luonnonpuiston alueella olevien luontokokonaisuuksien ja -kohteiden (maa- ja kallioperän, veden, kasviston ja eläimistön) taloudellinen käyttö on kokonaan kielletty.

Luonnonpuisto on luontoa suojeleva, tutkimuksellinen ja ympäristökasvatuksellinen alue, jonka tarkoitus on säilyttää ja tutkia luonnonmukaisia prosesseja ja ilmiöitä, kasviston ja eläimistön geenipoolia, eläin- ja kasvilajeja ja kokonaisia ekosysteemejä.

Luonnonpuiston suojelu kuuluu erikoiselle valtiolliselle tarkastusvirastolle. Valtion tarkastajilla on hyvin laajat toimivaltuudet, joten havaitaan ja estetään hallinnollisia oikeusrikkomuksia, kuten luonnonsuojelujärjestyksen rikkomuksia. Tarkastusviraston päällikkö on luonnonpuiston päätarkastaja; hän käsittelee luonnonsuojelujärjestyksen rikkomuksia.

Lainsäädännön mukaisesti jotkut sellaiset rikkomukset katsotaan rikoksiksi ja rangaistus niistä määrätään rikosoikeuden mukaan.

 

Tutkimustyö

Tutkimustyö kuuluu luonnonpuiston tutkimusosastolle ja ulkopuolisille tutkimusorganisaatioille. Tutkijat ovat havainnoineet luontokokonaisuuksissa tapahtuvia prosesseja ja kirjoittaneet Luonnon aikakirjaa jo yli 40 vuotta. Tutkimusosastolla on laaja, muutaman vuosikymmenen aikana täydennettävä hyönteiskokoelma, jossa on tänä päivänä yli 70 000 eri hyönteistä. Tutkimusosastolla on myös 6 000-liuskainen herbaariokokoelma, joka kuuluu Maailman herbaarioluettelon elektroniseen tietokantaan. On julkaistu lukuisia tutkimusartikkeleita ja monografioita eri aiheista. Tutkimuksen keskeinen aihe on Luonnonpuiston luontokokonaisuuksissa tapahtuvien prosessien ja ilmiöiden havainnointi ja niiden tutkimus Luonnon aikakirjan avulla.

 

Ympäristökasvatus

Yksi tärkeä luonnonpuiston toimintasuunta on ympäristökasvatus. Sen päämääränä on lisätä ihmisten ympäristötietoutta, nostaa ympäristökulttuurin tasoa sekä ylipäätäänkin edistää ihmisen ja luonnon sopusointuista vuorovaikutusta. Historiallisesti luonnonpuistossa on ollut otollinen maaperä ympäristökasvatukselle, koska luonnonpuiston asiantuntijoilla on yhteiskunnassa hyvin laajat yhteydet.

Ympäristokasvatusosaston työntekijät opastavat luonnonpuiston vieraita opastuskierroksen alueella, Luontomuseossa, puulajipuistossa, Kivatsun vesiputouksella sekä luonnonpuiston luontopoluilla.