Venäjän Federaation luonnonvara- ja ympäristöministeriö.

Vieraille

Ympäristökasvatuksen edistämistä varten Kivatsun luonnonpuistossa on luontopolkujen verkosto, joka on järjestetty niin, että vierasryhmät voivat tutustua alueen kasviston päälajeihin, tyypillisiin pinnanmuotoihin sekä tyypillisiin ja harvinaisiin eläin- ja kasvilajeihin.

Luontopoluilla liikkumisen ehtoina ovat rauhoitetun alueen järjestelyn noudattaminen, liikkuminen ainoastaan luonnonpuiston työntekijän  etkien järjestelyasioistan sellaista, mitä allassa ensimmäinen. in tä, luonnonpuiston työntekijän saattamana ja etukäteen tehty varaus (yhteystiedoissa olevaan puhelinnumeroon).

Paras ryhmäkoko on 10–15 henkilöä. Taigavyöhykkeellä liikkuminen edellyttää erikoisvarusteita, mm. urheilu- tai vaellusvaatteet ja -kengät sekä hyttys- ja punkkikarkote.

Kaikki reitit ovat päivän pituiset vaellusreitit, mutta ne ovat erilaisia pituudeltaan ja haastavuudeltaan. Vieraiden toiveiden ja käytössään olevan ajan mukaan sekä vuodenajan huomioon ottaen voidaan valita ryhmälle sopivin reitti.

Suurin osa luontopoluista on avoin vain toukokuun ja marraskuun välisenä aikana.

 

Suosituimmat luontopolut

Luontopolku №1. Sopohan männikkö.

2,5-km pituinen polku alkaa luonnonpuiston keskellä olevasta metsäaukiosta. Luontopolku tutustuttaa sinut jääkauden tasangon ekosysteemeihin: pitkiin hiekkaharjuihin, joiden rinteillä kasvavat pitkät solakat männyt, notkoissa oleviin lakkarämeisiin ja Ihmeellinen-nimiseen lampeen. Polku on ympärivuotinen.

Luontopolku №2. Lähdesuot.

Polku alkaa Sopohan männiköstä ja tutustuttaa sinut jääkauden tasangon päämetsätyyppeihin: männikköön, jonka juurilla on vihreä sammalikko, lehtimetsään, jossa kasvaa erilaisia ruohokasveja, purokuusikkoon; tyypillisiin ja harvinaisiin kasvilajeihin, mm. kämmekkäkasveihin, ja eläimiin. Polku päättyy arvokkaisiin lähdesoihin, joissa on ainutlaatuisia rautavesilähteitä. Luontopolun pituus on 6 km.

Luontopolku №3. Kuusikko Suunujoen rannoilla.

Polku alkaa Kivatsu-kylän laidalta ja on pituudeltaan 5 km. Luontopolulla tutustut moreenitasangon ekosysteemeihin: niittyihin, soraharjujen rinteillä oleviin jäkälämännikköihin, nevoihin, vanhaan kuusikkoon Suunujoen rannalla, joen ja sen rantojen eläimistöön jne. Joki ylitetään riippusiltaa pitkin.

 

Suurin osa reiteistä kulkee hakkuuaukioita ja vanhoja metsäteitä pitkin. Metsät ja suot ovat säilyneet alkuperäisessä tilassa eikä niissä ole ihmistoiminnan jälkiä. Luonnon säilyttäminen sen luonnonmukaisessa tilassa vaatii helpon periaatteen noudattamista: vie takaisin kaikki, mitä olet tuonut mukaan. Pyydämme viemään kaikki roskat (pakkaukset, ruokatähteet, jne.) niille tarkoitettuihin paikkoihin.

Toivotamme sinulle mukavaa ja antoisaa oleskelua Kivatsun luonnonpuistossa!